• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Sprzedaż mieszana

Sprzedaż mieszana, czyli połączenie sprzedaży towarów/usług opodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z podatku VAT w ramach jednej działalności. Przedsiębiorca, który planuje prowadzenie takiej sprzedaży, musi o tym poinformować naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. 

Aby wyliczyć prognozowany wskaźnik proporcji, należy prognozowaną kwotę sprzedaży opodatkowanej podzielić przez całość sprzedaży i pomnożyć przez 100%. Jeśli wynik wynosi powyżej 98%, to przyjmuje się, że wskaźnik proporcji wynosi 100%. Oczywiście po zamknięciu roku podatkowego przedsiębiorca ma obowiązek wyliczenia wskaźnika rzeczywistego i dokonania korekty w deklaracji VAT-7 za pierwszy miesiąc kolejnego roku.

Sprzedaż mieszana uprawnia przedsiębiorcę do odliczenia podatku VAT naliczonego od należnego, ale zakupy trzeba najpierw podzielić na trzy grupy. 

  • W pierwszej powinny znaleźć się te dotyczące działalności opodatkowanej.
  • W drugiej powinny znaleźć się zakupy ze sprzedażą zwolnioną.
  • W trzeciej powinny znaleźć się zakupy dotyczące obu rodzajów sprzedaży.
Kontakt