• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Składka na Fundusz Pracy 2019-2020

Opłacając comiesięczne składki ZUS, przedsiębiorcy mają również obowiązek regulowania składki na Fundusz Pracy. Zgodnie z przepisami, wynosi ona 2,45%.

Co to Fundusz Pracy i jakie ma zadania? 

Fundusz Pracy to instytucja działająca w Polsce od 30 lat, a konkretnie od 1 stycznia 1990 roku. Jego głównym zadaniem jest łagodzenie skutków bezrobocia w naszym kraju poprzez finansowanie zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i rozmaitych programów aktywizacji zawodowej.

Fundusz Pracy jest finansowany ze składek przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracodawców, czyli firm zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę. Istnieją również zwolnienia z tego obowiązku – składek na Fundusz Pracy nie muszą płacić:

  • przedsiębiorcy w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności, czyli korzystający z tzw. preferencyjnego ZUS-u,
  • pracodawcy, jeśli pracownik zarabia mniej niż równowartość najniższej krajowej, za pracowników, którzy ukończyli 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz za pracowników, którzy powracają do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.
Kontakt