• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie to forma zatrudnienia, na którą decyduje się coraz więcej osób. Pojęcie “samozatrudnienie” używane jest jednak niezwykle rzadko. Zazwyczaj nazywane jest ono prowadzeniem działalności gospodarczej.

Polskie przepisy nie definiują pojęcia samozatrudnienia. Uznawane jest jednak za nie podjęcie przez osobę fizyczną działalności gospodarczej, którą prowadzi we własnym imieniu, na własny rachunek oraz na własne ryzyko.

Różnice pomiędzy etatem, a samozatrudnieniem odnoszą się przede wszystkim do kwestii finansowych. Podczas wykonywania pracy na etacie kwestie rozliczeń i księgowości nie obciążają Cię bezpośrednio. Przychodząc do pracy wykonujesz swoje obowiązki w zamian za co otrzymujesz wynagrodzenie netto, pomniejszone o wszelkie składki. Samozatrudnienie zobowiązuje Cię natomiast do samodzielnego prowadzenia księgowości, odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz regulacji podatków.

Do najważniejszych zalet związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej należą lepsze zarobki, swoboda działania, samodzielność w wyborze zleceniobiorców oraz możliwość realizowania swoich pomysłów.

Będąc na samozatrudnieniu nie podlegasz przepisom Kodeksu Pracy w związku z czym nie masz ustawowo zapewnionych dni wolnych.

Kontakt