• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Rozliczenie podatku dochodowego

Obowiązkiem przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychód, jest rozliczenie podatku dochodowego. Zasady rozliczania podatku są różne i uzależnione od rodzaju podmiotu, który owe przychody osiągnął.

Wszystkie przedsiębiorstwa, które posiadają osobowość prawną (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne) rozliczają się z podatku dochodowego CIT do końca 31 marca roku następnego. Aby owe rozliczenie mogło nastąpić, przedsiębiorca jest zobowiązany do prawidłowego sporządzenie deklaracji CIT-8.

Prócz przedsiębiorstw, rozliczenie podatki dochodowego spoczywa również na osobach fizycznych, co potocznie nazywane jest podatkiem PIT. Osoby, które nie prowadzą własnej działalności, rozliczają się w oparciu o deklarację PIT-37. Z kolei osoby, które takową działalność prowadzą, rozliczają się z podatku dochodowego na formularzach PIT-36 i w zależności od stosowanej skali podatkowej sporządzają formularz PIT-36, bądź PIT-36L. Termin dokonania rozliczenia z tytułu podatku dochodowego w przypadku osób fizycznych trwa do końca kwietnia roku następnego.

Kontakt