• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Roszczenia wobec PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera ich zatrudnienie oraz rehabilitację.

Środki pieniężne z PFRON przeznaczane są między innymi na:

  • obniżanie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  • dofinansowanie składek do ZUS dla tych osób, które same podejmują działalność gospodarczą
  • przystosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
  • likwidacja barier
  • wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych

Skupiając się na zatrudnieniu pracowników z niepełnosprawnością to ze strony PFRON liczyć można na dofinansowanie wynagrodzeń oraz refundacje składek na ZUS dla właściciela firmy zatrudniającego osoby z dysfunkcją.

Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych od kilku lat prowadzi kontrolę terminowości ponoszenia kosztów płac pracowników niepełnosprawnych przez ich pracodawców.

Terminowe ponoszenie tych kosztów w całości jest jednym z warunków uzyskania dofinansowań na zatrudnienie osób dotkniętych kalectwem.

Termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat,a więc jeśli są to roszczenia wykraczające poza okres 5 lat to są one nieuzasadnione.

Kontakt