• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

RODO – definicja i funkcjonowanie w społeczeństwie

1. Czym jest RODO?
Bez wątpienia jest to jeden z najgłośniejszych i najważniejszych tematów, który ostatnio bardzo głośno „żyje” w środowisku biznesowym. Warto jednak wiedzieć, iż kwestie te dotyczą każdego z nas. Zachęcamy zatem do zapoznania się z dalszą częścią naszego artykułu, w którym znacznie przybliżamy ową kwestię.

2. RODO – definicja
Skrót RODO oznacza po prostu Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Jak się okazuje, dokładnie polega na przedstawieniu przedsiębiorcom oraz konsumentom zakresu wykorzystania prywatnych informacji oraz tego, w jaki sposób należy się z nimi obchodzić.

3. Od kiedy obowiązuje RODO?
W Unii Europejskiej RODO zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Także od tego czasu przepisy te zaczęły obowiązywać na obszarze Polski.

4. Kogo dotyczą przepisy RODO?
Bardzo ważne jest to, aby na temat RODO świadomość mieli zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Jest to związane z tym, iż RODO w praktyce nakłada szereg obowiązków na firmy, które przetwarzają dane osobowe, oddając tym samym w ręce Klientów szereg informacji, które pozwalają zadbać o swoją prywatność.

5. Prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych
Fakt wejścia w życie RODO sprawi, iż przedsiębiorcy będą musieli większą uwagę zwracać na ochronę danych osobowych. Wydane i powszechnie obowiązujące rozporządzenie nakłada na przedsiębiorców obowiązek analizowania rynku, zabezpieczaniem informacji, jak również prowadzeniem jawnych działań, do których można zaliczyć np.:
– obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych w firmach, w których przetworzenie danych stanowi podstawę działalności,
– obowiązek informowania o wycieku danych (w przypadku pojawienia się takiej sytuacji, przedsiębiorstwo ma 72 godziny na ujawnienie informacji o wykryciu naruszeń, które mogły wiązać się z trafieniem prywatnych informacji w niepowołane ręce),
– obowiązek dokumentowania przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że przedsiębiorstwo będzie musiało tworzyć rejestr dotyczący tego, jakie dane/w jakim celu/w jaki sposób/przez kogo były przetwarzane.

6. Jakie prawa w tej kwestii mają konsumenci?
– prawo do dostępu do danych, a więc chodzi o nic innego, jak o to, że przedsiębiorca w dowolnym momencie będzie mógł oczekiwać udzielenia informacji na temat tego, jakie jego dane pozostają w posiadaniu firmy,
– prawo do przenoszenia danych, a więc konsument będzie miał możliwość, aby żądać eksportu danych osobowych przez przedsiębiorstwo, aby przekazać je innemu podmiotowi,
– prawo do edycji danych osobowych, a więc możliwość, aby konsument mógł wprowadzić korekty do informacji zebranych przez przedsiębiorstwo,
– prawo do wymagania usunięcie posiadanych przez przedsiębiorstwo danych na temat konsumenta.

Kontakt