• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Roczny limit godzin nadliczbowych

Przepisy kodeksu pracy regulują wszelkie aspekty pracy i przepisy do których muszą dostosować się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Dzienny limit pracy na podstawie umowy o pracę wynosi 8godzin, co w przypadku tygodnia roboczego daje 40 godzin pracy. Czy można pracować więcej godzin? Czy istnieje roczny limit godzin nadliczbowych?

W kodeksie pracy widnieją zapisy mówiące ze na szczególe potrzeby pracodawcy, pracownik może pracować w godzinach nadliczbowych, jednak ich ilość w ciągu roku nie może przekroczyć 150 godzin.

Pracodawca w umowie o pracę może ustalić natomiast inny limit godzin nadliczbowych w przypadku, gdy w firmie nie obowiązuje układ zbiorowy pracy lub gdy w firmie nie ma ustalonego regulaminu pracy. Pracownik po wyrobieniu tych dodatkowych godzin nie może zlecać pracownikowi kolejnej pracy stanowiącej godziny nadliczbowe.

Wyjątek stanowi sytuacja wyjątkowa np. usuwanie awarii lub prowadzenie akcji ratowniczej, wówczas pracowniczy mogą wyrabiać kolejne godziny nadliczbowe.

Inna liczba godzin pracy nadliczbowej może występować również w pracy w układzie zbiorowym.

Kontakt