• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Renta szkoleniowa

Renta szkoleniowa to świadczenie, które dotyczy prawników, którzy przez swoje kwalifikacje nie są w stanie wykonywać pracy, a ulegli jakiemuś wypadkowi. Renta ta wypłacana jest ze środków ubezpieczenia rentowego lub ze środków ubezpieczenia wypadkowego. W przypadku pierwszych środków, korzysta się z nich, gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby lub wypadku, który zdarzył się poza miejscem pracy. W drugim natomiast, gdy pracownik nie może wykonywać zawodu przez wypadek w pracy lub w drodze (i powrocie) do niej. Dodatkowo dotyczy on także choroby zawodowej.

Aby uzyskać taką rentę należy spełniać odpowiednie warunki. Dotyczą one w głównej mierze okresu składkowego i nieskładkowego. Dla osoby, która nie ukończyła 20 roku życia, ale jest ubezpieczona, okres składkowy wynosi rok. Dla osoby między 20 a 22 rokiem życia są to dwa lata. Zakres 22-25 to okres składkowy 3 lata. 25-30 lat to 4 lata, a powyżej 30 roku życia okres składkowy wynosi 5 lat. Ten okres dotyczy wyłącznie osób, którzy chcą uzyskać rentę szkoleniową ze środków ubezpieczenia rentowego. Dla ubezpieczenia wypadkowego nie ma wymaganego okresu składkowego.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć ostatni wpis.

Kontakt