• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Rejestr umów o dzieło 2021

Od 1 stycznia 2021 został uruchomiony REJESTR UMÓW O DZIEŁO prowadzony przez ZUS. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek w terminie do 7 dni zgłosić do ZUS fakt zawarcia umowy o dzieło.

Urząd otrzyma szereg informacji o osobie, która zawarła nieoskładkowaną umowę o dzieło oraz informacje o przedmiocie umowy i czasie jej trwania. We wniosku ZUS RUD nie trzeba podawać kwoty wynagrodzenia, na jaką opiewa umowa.

Na elektronicznym koncie płatnika należy wypełnić formularz zgłoszeniowy – dla każdego pracownika oddzielny wniosek na którym można zgłosić do 10 umów o dzieło.

Nie trzeba zgłaszać umów o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności; zawartych z własnym pracownikiem oraz wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy podpisanych z innym podmiotem.

Zapraszamy do śledzenia zmieniających się przepisów na naszej stronie.

Kontakt