• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Refundacja okularów obowiązkiem pracodawcy

Refundacja kosztów związanych z zakupem okularów skierowana jest do pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki przed komputerem przez co najmniej 4 godziny dziennie. Przygotowując skierowanie na badanie z medycyny pracy należy uwzględnić informacje na temat liczby godzin jaką dziennie dany pracownik spędza przez ekranem. Dostarczenie tej informacji pozwoli w prosty sposób ocenić konieczność zakupu okularów korekcyjnych przez pracownika.

Warunkiem skorzystania z powyższego rozwiązania jest to, aby laptop stanowił podstawowe narzędzie pracy.

Ile razy można ubiegać się o refundację kosztów na zakup okularów korekcyjnych?

Przepisy prawne nie regulują częstotliwości refundacji. Najczęściej pracodawcy w wewnętrznych regulaminach umieszczają odpowiednią w tym zakresie informacje.

Warto zaznaczyć, że pracownik w przypadku zauważenia pogorszenia się wzroku powinien zwrócić się do pracodawcy o skierowanie na dodatkowe badania oraz refundację kosztów na zakup okularów.

Kontakt