• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy stanowi przywilej, który udzielany jest wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jest to dodatek, którego pracownik nie może się zrzec, ani który nie może zostać przez niego przekazany innemu pracownikowi.
W czasie urlopu płatnego pracownik otrzymuje takie samo wynagrodzenie jakie przysługiwałoby mu gdyby był w pracy. Jeżeli jego wypłata zależy od czynników zmiennych, wypłaca się ją na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu poprzednich trzech miesięcy.
Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługujących mu dni urlopu, a stosunek pracy wygaśnie lub zostanie rozwiązany, będzie przysługiwał mu ekwiwalent pieniężny. Jeśli stosunek pracy trwa, pracownik ma czas na wykorzystanie urlopu do końca 3 kwartału kolejnego roku kalendarzowego. Jeśli z jakiś powodów tego nie zrobi, pracodawca będzie miał możliwość przymusowego wysłania go na urlop.
Po zakończeniu roku kalendarzowego, niewykorzystany urlop zyskuje status “zaległego”. W kolejnym roku to on zostanie wykorzystany w pierwszej kolejności, a następnie urlop właściwy.
Okres przedawnienia wynosi 3 lata i jest liczony od momentu zakończenia się roku kalendarzowego, w którym przysługiwał.

Kontakt