• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Przechowywanie akt pracowniczych 2019

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia akt pracowników. Wynika to z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach. Za niewłaściwe przechowywanie i prowadzenie akt grozi odpowiedzialność karna.

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą przechowywać dokumentację osobową i płacową pracowników przez 10 lat. Nowe przepisy wprowadzono ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Mają zostać wprowadzone zmiany związane z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej. Pracodawcy będą musieli przesyłać odpowiednie dokumenty do ZUS.

Nowe formularze ubezpieczeniowe:
ZUS OSW – Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych
ZUS RIA – Raport informacyjny
ZUS RPA – Imienny raport miesięczny o przychodach/wykonywaniu pracy nauczycielskiej
oraz modyfikacja formularza wyrejestrowania z ubezpieczeń – ZUS ZWUA.

Kontakt