• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Każdy pracownik, który zostaje zatrudniony w danym przedsiębiorstwie, powinien posiadać swoją indywidualną teczkę, w której będą znajdowały się wszystkie informacje dotyczące przebiegu jego zatrudnienia. Prócz tego owa teczka dzieli się na trzy części, które pokrótce charakteryzujemy poniżej:
część A obejmuje wszystkie dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie (CV, list motywacyjny),
część B obejmuje wszystkie dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia (umowa o pracę, kwestionariusz osobowy, badania lekarskie itp.),
część C obejmuje wszystkie dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (wypowiedzenie itp.).

Potrzebujesz ekspertów od prowadzenia akt pracowniczych? Nasi eksperci zajmą się dokumentacją pracowniczą w firmie – kadry i płace spółki!

Kontakt