• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Prawo pracownika do urlopu ojcowskiego

Ojcowie, którzy zatrudnieni są w firmie na podstawie umowy o pracę mają prawo do zachowania szeregu uprawnień związanych z rodzicielstwem, czyli między innymi urlop ojcowski czy urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia się dziecka.

Ojciec ma możliwość uzyskania urlopu, pod warunkiem, że matka zdecyduje się zrezygnować z części własnego urlopu lub przebywa w szpitalu.

Zasady urlopu macierzyńskiego przyznanego ojcu:

  • mężczyźnie przysługuje urlop w wymiarze do dwóch tygodni, niezależnie od liczby urodzonych dzieci,
  • urlop musi zostać wykorzystany przed ukończeniem przez dziecko 24 miesiąca życia,
  • urlop może zostać wykorzystany zarówno jednorazowo, jak i w dwóch częściach, z czego żadna nie może być krótsza niż tydzień,
  • pracownik na urlopie ojcowskim otrzyma 100% normalnego wynagrodzenia,
  • urlop ojcowski udzielany jest na podstawie pisemnego wniosku, a pracodawca musi go uwzględnić, jeżeli złożony został w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem.

Ponadto, niezależnie od wymiaru urlopu wypoczynkowego ojciec ma prawo także do 2 dni wolnych w ciągu roku kalendarzowego na dziecko w wieku do 14 lat. Prawo to mają rodzice bez względu na rodzaj umowy o pracę czy wymiar czasu pracy.

Kontakt