• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Prawa zwalnianego pracownika – odprawa

Jak zapewne już Państwo zdążyli zauważyć, kryzys wywołany pandemią koronawirusa miał olbrzymi wpływ na rynek pracy w Polsce. Na tą chwilę już bardzo wielu pracowników zostało zwolnionych, a jeszcze nie wiadomo jak sytuacja rozwinie się w najbliższych miesiącach. Właśnie dlatego pragniemy Państwu przybliżyć kwestię tego, jakie prawa przysługują pracownikom zwalnianym.

Pierwszą z kwestii, która często budzi wątpliwości jest odprawa – kiedy pracownik ma możliwość się o nią ubiegać i jakim pracownikom przysługuje. Regulacje ustawy z dnia 13 mara 2003 r. informują nas o tym, że ma ona zastosowanie w sytuacji, gdy umowa zostanie rozwiązana przez pracodawcę, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników z przyczyn, które nie dotyczą pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, jak również na mocy porozumienia stron.

Wysokość odprawy została ściśle uregulowana przez ustawodawcę i wynosi wartość:
– jednomiesięcznego wynagrodzenia (w przypadku zatrudnienia u tego pracodawcy krócej niż 2 lata),
– dwumiesięcznego wynagrodzenia (w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy od 2 do 8 lat),
– trzymiesięcznego wynagrodzenia (w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy ponad 8 lat).

W razie pytań i wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!

Kontakt