• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny oraz prywatny system stanowiący tzw. III filar całego mechanizmu emerytalnego. Warto zaznaczyć, że zgodnie z jego założeniem na przyszłe świadczenie emeryta składają się po części pracownik, pracodawca, a także państwo.

Celem PKK jest zapewnienie pracownikom większej oraz wcześniejszej emerytury niż ma to miejsce w przypadku świadczenia w ramach ZUS.
PKK zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 roku, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Cały system kontrolowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kompleksowe wprowadzenie systemu może potrwać nawet od 2021 roku.

W pierwszym etapie PPK umożliwiono przedsiębiorstwom zatrudniającym powyżej 250 osób, później co najmniej 50 i 20 pracowników.

Jednym z podstawowych założeń PPK jest współpraca na linii pracodawca-pracownik-państwo. To pierwszy tak rozbudowany system emerytalny, będący alternatywą dla usług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
PPK mają być obsługiwane przez wykwalifikowane oraz posiadające właściwe zezwolenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Świadczenie w ramach PPK będzie wypłacane po osiągnięciu 60. roku życia i to zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.

Kontakt