• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Praca zdalna – prawa i obowiązki pracodawcy

Już niebawem w życie wejdą nowe przepisy w ramach Tarczy 4.0, których zadaniem będzie uregulowanie kwestii, jaką jest praca zdalna.

W momencie ogłoszenia stanu epidemiologicznego, wielu pracowników, szczególnie pracowników biurowych, zyskało możliwość wykonania swoich obowiązków z domu. Dotychczas nie było ściśle określonych reguł tego typu form zatrudnienia, a pracodawcy nie wiedzieli z jakich obowiązków względem podwładnych muszą się wywiązać oraz jakie prawa im przysługują. Po kilku miesiącach wiemy już, że taki model pracy sprawdza się i przynosi wiele korzyści obydwu stronom. Firmy chcą więc aby możliwość świadczenia pracy w ramach home office była na stałe zagwarantowana i uwzględniona w przepisach prawa.

Jedną ze spraw, jaką porusza Tarcza 4.0 są warunki jakie muszą zostać spełnione aby pracownik mógł przejść na tryb zdalny. Po pierwsze musi on wykazywać odpowiednie umiejętności, posiadać możliwości lokalowe oraz techniczne, a powierzone mu zadania muszą być możliwe do wykonania poza miejscem pracy.

Do obowiązków pracodawcy, po wejściu w życie zmian, będzie należało zapewnienie niezbędnych materiałów i środków oraz obsługi logistycznej pracy zdalnej.
Jeśli chodzi natomiast o prawa, to zatrudniający zyska możliwość cofnięcia polecenia pracy zdalnej. Będzie on także mógł zobligować pracownika do ewidencjonowania jego czasu pracy.

Kontakt