• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Praca w nadgodzinach – obowiązek czy dobra wola pracownika?

Z rozkładu czasu pracy pracownika wynika, że sobota to dzień wolny od pracy. Przyjąć należy zasadniczo 40 godzinny tydzień pracy, od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pracownik wykonuje zadania zawodowe w dni wolne – sobotę. Kodeks Pracy dopuszcza taką ewentualność, więc pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia takiemu pracownikowi. Dla pracownika, który z zasady prowadzi pięciodniowy tydzień pracy – przysługuje mu wolna sobota.

Kiedy pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie w taki dzień pracy w nadgodzinach?

  • przy prowadzeniu akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego
  • w razie szczególnych potrzeb pracodawcy

Kodeks Pracy jasno ustanawia prawo pracownika do uzyskania dnia wolnego do pracy, jeżeli ten ze względu na okoliczności uzasadniające pracę w nadgodzinach wykonywał pracę w dniu dla niego wolnym od pracy. Jeżeli pracodawca nie udzieli dnia wolnego w zamian za pracę w wolną sobotę, to możliwe jest nałożenie kary za wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Kontakt