• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Praca cudzoziemców w Polsce

Jaką grupę cudzoziemców najchętniej zatrudniają polscy pracodawcy? Z czym wiąże się zatrudnienia cudzoziemca w Polsce? Jakich formalności należy dopełnić zatrudniając obcokrajowca?

W każdym roku przybywa liczba cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. Na koniec kwietnia tego roku do ubezpieczeń społecznych ZUS było zgłoszonych aż 780,5 tys. cudzoziemców.

Cudzoziemców zamieszkujących w Polsce dzielimy na:
– migrantów krótkookresowych, którzy pracują sezonowo lub na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
– migratnów długuookresowych lub czasowych, którzy mieszkają i pracują w Polsce na stałe na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy
– migrantów stałych, którzy na stałe mieszkają w Polsce na podstawie np. obywatelstwa polskiego

Największą grupę obcokrajowców w Polsce stanowią:
– Ukraicy
– Białorusini
– Niemcy
– Rosjanie

Pracodawcy zatrudniający w Polsce cudzoziemców muszą dopełnić formalności związane z zezwoleniem na pracę w Polsce.

Kontakt