• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

“Pożyczenie pracownika”

Jednym ze sposobów na pozbycie się kosztów zatrudnienia jest tak zwane “pożyczenie pracownika” innemu pracodawcy. Dowiedzmy się zatem w jaki sposób można nie zwalniając, pozbyć się kosztów zatrudnienia.

Sytuacja rynkowa oraz znaczny wzrost podaży pracowników staje się coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Z tego względu duży odsetek pracowników zatrudniany jest czasowo. Znalazło się pewne rozwiązanie, które pozwala na zachowanie zatrudnienia pracownika przez pracodawcę, a równocześnie pozbycia się kosztów zatrudnienia.
Jest to metoda “pożyczenia pracownika”. Oznacza to, że za zgodą pracownika, pracodawca może udzielić mu bezpłatnego urlopu, podczas którego będzie on świadczył pracę w innym miejscu. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.
“Pożyczenie pracownika” przebiega poprzez:

    • zawarcie porozumienia między pracodawcami
    • udzielenie bezpłatnego urlopu pracownikowi

Pracodawca, który przyjmie na określony czas pracownika pożyczanego to “leasingobiorca”, natomiast pracodawca potrzebujący zmniejszyć kadrę pracowniczą to “leasingodawca”.
Czas urlopu bezpłatnego jest nielimitowany, natomiast zatrudnienie na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy oraz łącznej liczby 3 umów.

Kontakt