• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

  +12 44 202 73

 • Kontakt

Potrącenia z wynagrodzenia – obowiązek czy zgoda pracownika?

Pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika jedynie w sytuacjach, które zostały jasno określone przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy. Potrącenie to inaczej uproszczenie rozliczenia pomiędzy dwoma podmiotami, które względem siebie są dłużnikami i wierzycielami.

Potrącenie z wynagrodzenia pracownika podzielone zostało na dwie grupy:

 1. potrącenie wierzytelności, co do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa i operacja taka nie wymaga zgody pracownika
  wierzytelności, które mogą zostać potrącane dopiero po uzyskaniu zgody pracownika. Pracodawca nie ma jednak obowiązku dokonywania takich pobrań.
 2. Potrącenia, do których pracodawca jest zobowiązany określone zostały w Kodeksie Pracy. Najczęściej wyegzekwowane kwoty względem pracownica dotyczą:
 • na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
 • na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie określonych należności
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi
 • finansowe kary porządkowe

Drugą grupą roszczeń są potrącenia dobrowolne np. roszczenie banku z tytułu udzielonej pożyczki lub kredytu. Przy zawieraniu umowy z bankiem z reguły pracownicy podpisują odpowiednią deklarację wyrażającą zgodę na dokonanie takiego potrącenia.

Kontakt