• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Podstawowe warunki prowadzenia działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowaną wprowadzono głównie w celu ułatwienia startu nowym przedsiębiorcom. Działalność ta wyeliminowała problem konieczności ponoszenia wysokich opłat skarbowych przez podmioty, które notują bardzo niskie dochody. Z ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne, których przychody w ramach wskazanej działalności w żadnym miesiącu nie przekroczyły 50% minimalnego krajowego wynagrodzenia. W tym miejscu warto nakreślić pierwszą ważną uwagę – w momencie, gdy próg zostanie przekroczony, należy w ciągu 7 dni zarejestrować działalność jako gospodarczą.

Kolejny warunek dotyczy przeszłości biznesowej danego przedsiębiorcy. Nową, nieewidencjonowaną firmę można prowadzić tylko w sytuacji, jeśli przez 60 miesięcy poprzedzające jej założenie dany podmiot nie prowadził żadnej działalności gospodarczej.

Zobacz również: strona główna

Kontakt