• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Podatek u źródła

Zgodnie z ustawą, podatek u źródła trzeba pobrać w przypadku, kiedy podmiot, który nie jest polskim rezydentem uzyskuje w kraju dochody z tytułu:

  • działalności i odsetek, z praw do projektów wynalazczych, praw autorskich, wzorów zdobniczych i znaków towarowych, z należności za udostępnienie tajemnicy procesu produkcyjnego, albo receptury, prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, naukowego lub handlowego, w tym również środka transportu.
  • z opłat za usługi w zakresie działalności sportowej, rozrywkowej, albo widowiskowej, którą wykonują osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza granicami Polski, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych, albo też osób prawnych, które prowadzą działalność w zakresie imprez sportowych, rozrywkowych lub artystycznych na terenie Polski.
  • z tytułu opłat, które należne są za wywóz pasażerów i ładunków przyjętych do przewożenia w polskich portach przez przedsiębiorstwa zagraniczne zajmujące się morską żeglugą handlową, z wyjątkiem pasażerów i ładunków tranzytowych.
  • z tytułu świadczeń księgowych, doradczych, usług prawnych, badania rynku, kontroli przetwarzania danych, pozyskiwania personelu i rekrutacji pracowników, poręczeń i gwarancji, jak i świadczeń o podobnym charakterze.
Kontakt