• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Płaca minimalna w 2022 roku

Płaca minimalna stanowi odgórnie ustalony przez Państwo najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę na umowie o pracę w określonym wymiarze czasowy- najczęściej w ciągu 1 miesiąca. Stawka na rok następny ustalana jest przez Radę Ministrów do 15 września danego roku.

W 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3010zł brutto, po odliczeniach będzie to kwota 2210zł netto.
Jest to kwota o 210zl wyższa niż obowiązująca w 2021 roku – 2800zł netto.

Minimalna stawka godzinowa to inaczej kwota, która otrzymuje pracownik za 1 godzinę swojej pracy w oparciu o umowę cywilnoprawną np. umowę zlecenia.
W 2022 roku stawka minimalna wyniesie 19,70 zł. W 2021 roku natomiast wynosiła ona 18,30zł – była niższa o 1,40zł.

Wynagrodzenie za pracę pozwala na zaspokajanie potrzeb życiowych, dając możliwość realizacji życiowych planów.

Kontakt