• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Okres ochronny pracownika

Komu przysługuje „okres ochronny dla pracownika”? W jakich przypadkach pracodawcy nie mogą zwolnić pracownika?

Jedną z najbardziej chronionych prawnie grup pracowniczych są osoby, którym pozostały 4 lata do emerytury. Ze względu na wiek ta grupa jest najbardziej narażona na dyskryminację na rynku pracy. Z tego powodu osoby znajdujące się w tej grupie nie muszą obawiać się o swoją pracę, ponieważ obowiązuje ją okres ochronny, podczas którego nie można wypowiedzieć umowy oraz zmienić warunków zatrudnienia.

Obecnie wiek uprawniający do okresu ochronnego wynosi:
– 56 lat w przypadku kobiet
– 61 lat w przypadku mężczyzn

Warto podkreślić, że okres ochronny wynikający z art. 39 kp trwa do nabycia przez pracownika prawa do emerytury. Po przekroczeniu tej daty pracodawca może pracownikowi wręczyć zgodnie z prawem wypowiedzenie o pracę.

Kontakt