• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Odmowa wykonania polecenia służbowego

Zatrudniając pracowników oczekujemy, że swoje obowiązki będą wypełniali sumiennie i zgodnie z przeznaczonym na nie czasem. Jednak są sytuacje, w których podwładny może nie zgodzić się na wypełnienie jednego ze swoich obowiązków. Odmowa wykonania polecenia służbowego – kiedy można tego dokonać? 

Kodeks pracy jasno reguluje obowiązki, jakie należą do pracownika. Powinien on przestrzegać regulaminu pracy, stosować się do przepisów BHP, działać zgodnie z obowiązującymi zasadami czasu pracy czy współżycia społecznego. Niewywiązanie się z tych obowiązków może skutkować nawet zwolnieniem dyscyplinarnym. Dotyczy to głównie ciężkiego naruszenia podstawowych powinności pracownika, wtedy na rozwiązaniu nie muszą znajdować się przyczyny takiego postępowania.

Jednak są sytuacje, w których pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego. Kodeks pracy przewiduje, że w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, lub niebezpieczeństwa w stosunku do innych osób, podwładny ma możliwość nie wykonać obowiązku. W takiej sytuacji nie może wiązać się to z jakąkolwiek karą. Dodatkowo pracownik może odmówić wykonania polecenia, gdy uniemożliwia mu to jego stan psychofizyczny, lecz musi to zostać odpowiednio wcześniej uzasadnione.

Kontakt