• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Ochrona przedemerytalna

Ochrona przedemerytalna – kogo obowiązuje? Ile lat musi mieć pracownik, aby podlegał ochronie przedemerytalnej?

Przepisy prawne (art. 39 Kodeksu pracy) określają, że ochrona przedemerytalna dotyczy pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ochrona polega na tym, że pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę.

Wiek emerytalny w Polsce:
➛ dla kobiet to 60 lat
➛ dla mężczyzn – 65 lat.

Ochrona przedemerytalna:
➛ 56-letnie kobiety
➛ 61-letni mężczyźni.

Istotne jest, że pracodawca ma prawo wręczyć pracownikowi wypowiedzenie przed rozpoczęciem ochrony przedemerytalnej.

Ochrona dotyczy wyłącznie pracowników zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Uwaga!
Pracodawca w okresie ochronnym nie ma możliwości obniżenia wynagrodzenia pracownikom.

 

Błędy w wypowiedzeniu o pracę

Kontakt