• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Ocena ryzyka zawodowego

W każdym przedsiębiorstwie co najmniej raz powinna zostać wykonana ocena ryzyka zawodowego. Państwowa Inspekcja Pracy zachęca do przeprowadzania takiego wewnętrznego badania, gdyż dzięki zebranym informacjom można zapobiec wielu szkodliwym skutkom.

Ryzyko zawodowe z definicji jest prawdopodobieństwem wystąpienia niepożądanych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, które powodują straty lub skutki dla zdrowia lub życia pracowników np. choroby zawodowe czy wypadki przy pracy.

Badanie oceny ryzyka można podzielić na kilka kroków:

  • Zebranie informacji o stanowiskach, pracownikach,  urządzeniach wykorzystywanych w firmie oraz zagrożeniach i szkodliwych czynnikach . Należy zgromadzić także informacje o zastosowanych już środkach ochrony pracowniczej.
  • Określenie zagrożeń dla każdego stanowiska w firmie.
  • Oszacowanie dzięki metodom ryzyka zawodowego.
  • Wprowadzenie konkretnych działań ograniczających lub eliminujących ryzyko zawodowe.
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego.
Kontakt