• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Obowiązki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy

Warto zaznaczyć, że ustanie stosunku pracy nie sprawia, że pracodawca nie ma żadnych zobowiązań wobec danego pracownika. Po ustaniu stosunku pracy należy dopełnić kilku ważnych formalności, które wpływają zarówno na bezpieczeństwo firmy jak również pracownika.

Istotne jest, że niezależnie od powodu rozwiązania umowy o pracę, pracownik uprawniony jest do korzystania ze świadczeń wynikających z przepisów Kodeksu Pracy.

Obowiązki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy:

  1. Wydanie kompletnego świadectwa pracy
  2. Jeżeli umowa zostaje rozwiązana z przyczyn leżących po stronie pracodawcy pracownikowi przysługuje odprawa (pod warunkiem, że firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników
  3. W przypadku niektórych pracowników – odprawa emerytalna i rentowa
  4. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego – pieniądze za niewykorzystany urlop
  5. Wyrejestrowanie pracownika z ZUS
  6. Przechowywanie dokumentacji pracownika przez określony czas

Pracodawca musi pamiętać o tym, że w przypadku kontroli musi przedstawić dokumenty również pracowników, z którymi została umowa rozwiązana.

Kontakt