• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Obniżona wpłata do PPK

Zgodnie z ustawa o PPK, pracownik dokonywać musi wpłaty podstawowego finansowania do PPK, która wynosi 2% jego wynagrodzenia. Uczestnik ma jednak uprawnienie do obniżenia wpłaty, ze względu na niskie wynagrodzenie.

Niższa opłata podstawowa do PPK możliwa jest, w przypadku gdy wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia na dany rok. W 2020 roku kwota ta wynosi 3120 zł. Wysokość podstawowej wpłaty do PPK może zostać obniżona nawet o 0,5% wynagrodzenia.
Obniżenie wysokości opłaty podstawowej do PPK uwarunkowane jest złożeniem przez uczestnika deklaracji w zakresie finansowania wpłat do pracodawcy. W deklaracji określić należy wysokość wpłat podstawowych do PPK (minimalnie 0,5%). Pracodawca przyjął deklarację zobligowany jest sprawdzić oraz ocenić, czy wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia uczestnika PPK nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia.
UWAGA! Deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej do PPK złożyć nie może osoba zatrudniona, która nie jest uczestnikiem PPK.

Kontakt