• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Obniżenie wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy

Czy pandemia oraz jej skutki obniżenia wymiaru czasu pracy wpłynąć na liczbę dni urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Pracodawca powinien liczyć się z konsekwencjami nieudzielenia urlopu lub nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zmniejszenie wymiaru czasu pracy skutkuje zmniejszeniem nie tylko wynagrodzenia ale także urlopu. Zmniejszenie liczby dni urlopowych oblicza się proporcjonalnie do wartości obniżenia etatu.

1. pracodawca ustala, jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi ze względu na jego staż pracy w przypadku zatrudnienia na cały etat (20 lub 26 dni);

2. następnie pracodawca ustala, jaki wymiar urlopu będzie pracownikowi przysługiwał po zmniejszeniu etatu

3. ustalenie czy pracownik nie wykorzystał już całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego

Warto zaznaczyć, że jeżeli po wyliczeniu odpowiedniej liczby dni okaże się, że urlop został już przez pracownika wykorzystany, to w następnym roku kalendarzowym wymiar urlopu takiego pracownika zostanie proporcjonalnie zmniejszony.

Kontakt