• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Nieprawidłowa ewidencja czasu pracy – czy można narazić się na karę?

Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej ewidencji czasu pracy pracowników, żeby w przypadku kontroli wszystkie dane odpowiadały rzeczywiście przepracowanym godzinom. Warto zaznaczyć, że za wykryte nieprawidłowości w ewidencji czasu pracy pracodawca ponosi karę nałożoną przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Wysokość kary uzależniona jest od stopnia naruszenia przepisów prawnych.

Właściwe prowadzenia ewidencji czasu pracy pozwala na zgodne z prawem ustalenie wysokości wynagrodzenia pracownika oraz pozostałych świadczeń.

Za brak ewidencji czasu pracy grozi kara grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy?
– mylenie ewidencji czasu pracy z listą obecności
– nie przechowywanie czasu pracy przez wymagany okres czasu – 10 lat
– fałszowanie ewidencji czasu pracy
– brak obowiązkowych informacji na karcie ewidencyjnej
– naruszanie przepisów o czasie pracy
– zła wysokość naliczonego wynagrodzenia
– niewłaściwy sposób przechowywania dokumentacji

Istotnie należy zaznaczyć, że przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z obsługi kadrowo-płacowej. Decydujac się na to rozwiązanie przedsiębiorca nie musi martwić się o sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Kontakt