• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu faktury?

Najważniejszą rzeczą przy wystawieniu faktury jest to, aby robić to poprawnie i rzetelnie. Należy pamiętać, że prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać określone przez odpowiednie zarządzenia elementy. Wśród nich znajdują się m.in. stawka podatku VAT, dane stron, ilość sprzedanych towarów lub usług. Bardzo ważne jest, aby w fakturze znajdowały się wszystkie niezbędne elementy określone przez ustawę. W przeciwnym wypadku narażamy się na zarzut wadliwości faktury, którego skutkiem jest odpowiedzialność karna.

Faktura musi być wystawiona rzetelnie, czyli zgodnie ze stanem faktycznym. Nie można dokumentować sprzedaży, która nie miała miejsca, albo zmieniać dowolnie wartości na fakturze. Grożą za to surowe konsekwencje, przed którymi przedsiębiorca powinien się bronić. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku wystawiania nieprawidłowych faktur, to nie właściciel firmy, lecz osoba która fakturę wystawiła ponosi odpowiedzialność karną. 

Wadliwość odnosi się do sytuacji, w której dokument został wystawiony niezgodnie z wytycznymi, np. brakuje na nim wymaganych danych.

Nierzetelność natomiast ma miejsce wtedy, gdy faktura nie odzwierciedla stanu faktycznego.

Kontakt