• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Minimalne wynagrodzenie w 2021 r.

Początkowo plany na podniesienie płacy minimalnej na 2021 roku były bardzo optymistyczne. Pojawienie się jednak w Polsce pandemii znacznie wpłynęło na polską gospodarkę i na każdy kroku weryfikuje rzeczywistość.

Rok 2020 z powodu panującej epidemii przyniósł spore zmiany również na rynku pracy. Duża ilość zwolnień i brak nowych stanowisk spowodowały, że plany na podwyżkę minimalnej krajowej w 2021 roku do 3000 zł brutto okazały się nierealne.

We wrześniu 2020 r. rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzroście minimalnej stawki godzinowej na 2021 r. w następujących kwotach:

    • 2800 zł wynagrodzenia minimalnego
    • 18,30 zł minimalnej stawki godzinowej

Wynagrodzenie minimalne w porównaniu do 2020 roku wzrośnie zatem o 200 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa o 1,30 zł.
Z racji, że sytuacja rynkowa póki co nie poprawia się, a koronawirus w dalszym ciągu nie opuszcza Polski, sytuacja związana z podniesieniem wynagrodzeń może okazać się ciężka dla pracodawców, co kończyć się będzie mogło licznymi zwolnieniami oraz zwiększeniem bezrobocia i szarej strefy.

Kontakt