• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Lista płac – co powinna zawierać?

Lista płac jest dokumentem księgowym potwierdzającym naliczenie wynagrodzeń dla pracowników. Zawiera informacje na temat wszystkich obowiązujących składek płaconych zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

Dokument ten może stanowić podstawę rozchodu kasowego.

Nie jest to obowiązkowy dokument księgowy, jednak większość przedsiębiorców decyduje się na jego sporządzenie.

W małych przedsiębiorstwach najczęściej prowadzona jest Karta Przychodu.

Lista płac powinna zawierać pewne stałe elementy takie, jak:
– nazwę pracodawcy,
– numery stron,
– oznaczenie lub nazwę listy płac,
– miesiąc, którego dotyczy,
– datę sporządzenia,
– podpisy osoby sporządzającej i akceptującej.

Ewidencja wynagrodzeń pracowników może być prowadzona w sposób elektroniczny. Wymogiem jest, aby zawsze można było ją odtworzyć na papierze oraz by była zachowana zasada poufności wynagrodzeń.

Kontakt