• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Kto ma obowiązek opłacania składki zdrowotnej?

Co do zasady każdy przedsiębiorca, który prowadzi własną działalność zobligowany jest do opłacania składek ZUS. Nawet przy braku obowiązku opłacania składek społecznych, składka zdrowotna często pozostaje obowiązkowa.

Jednak w każdej sytuacji znajdzie się jakiś wyjątek.

Do grupy osób, które z opłacania składki zdrowotnej są całkowicie zwolnione lub też posiadają prawo do obniżonych opłat składki w wysokości zaliczki na podatek dochodowy należą:

1.Emeryci i renciści
Niektóre osoby będące na rencie lub emeryturze decydują się na rozpoczęcie prowadzenie własnej działalności, w celach uzyskania dodatkowego przychodu.
Według prawa takie osoby zwolnione są z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, jednak nie zawsze zwolnienie dotyczy składki zdrowotnej.

Aby nie opłacać składki zdrowotnej emeryt, bądź rencista musi spełniać warunki:

  • wysokość świadczenia rentowego/emerytalnego nie może przekraczać kwoty miesięcznego minimalnego wynagrodzenia
  • dodatkowe przychody nie mogą przekraczać miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury
  • podatek dochodowy nie może być opłacany w formie karty podatkowej

2.Osoby z niepełnosprawnością
Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności również zwolnione są z opłacania składek ZUS na ubezpieczenie społeczne, ale po raz kolejny, aby uniknąć opłacania składki zdrowotnej spełnione muszą zostać takie warunki, jak:

  • przychody z działalności nie mogą przekraczać 50% kwoty najniższej emerytury
  • podatek dochodowy nie może być opłacany w formie karty podatkowej
Kontakt