• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Księgowość uproszczona jest skierowana do firm jednoosobowych, spółek jawnych, partnerskich i cywilnych. Z kolei wszystkie te podmioty, których obroty ze sprzedaży przekroczyły określony prawnie limit (po przeliczeniu na polskie złotówki), zostają zobowiązane do przejścia na księgowość pełną.

Nasza oferta w zakresie prowadzenia księgowości uproszczonej obejmuje:
– pomoc w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania,
– prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
– ryczałt
– ewidencja zdarzeń gospodarczych w KPiR,
– prowadzenie rejestrów VAT,
– prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji,
– ewidencja rozrachunków,
– naliczanie podatków (PIT, VAT),
– sporządzanie deklaracji podatkowych,
– prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym,
– sporządzanie dokumentów rejestracji/wyrejestrowania z ZUS,
– przekazywanie należności do ZUS i Urzędu Skarbowego.

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta dotycząca księgowości uproszczonej, zapraszamy do kontaktu!

Kontakt