• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Księgowość czy kadry – co wybrać?

Specjalista ds. kadr i płac specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu obsługi wszystkich pracowników i innych osób zatrudnionych w firmie. Sporządza umowy, wystawia świadectwa pracy i zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, nalicza listy płac, odprowadza składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych, sprawdza rozliczenia delegacji, prowadzi dokumentację pracowniczą. Sprawuje nadzór nad badaniami lekarskimi pracowników, szkoleniami z zakresu BHP i prowadzi wszelkie inne sprawy związane z tym zakresem. Do jego obowiązku należy również sporządzanie sprawozdań, raportów, zestawień czy udzielanie zatrudnionym informacji dotyczących prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Kadrowy to pewnego rodzaju “pośrednik”, mediator między pracownikami i pracodawcami. To do niego zgłaszają się osoby zatrudnione, aby prosić o urlop, wie o planach i ambicjach pracowników, a także o karach i nagrodach jakie otrzymuje zatrudniony.

Zakres obowiązków księgowego jest szerszy, szczególnie w małych firmach lub biurach rachunkowych, gdzie oprócz obowiązków księgowych, musisz zajmować się sprawami należącymi do specjalisty ds. kadr i płac. Księgowy odpowiada za ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych w firmie, a więc również za prowadzenie i zarządzanie jej finansami. To on odpowiada za prowadzenie rozrachunków finansowych, strategiczne decyzje, nadzór i kontrolę rozliczeń. Sporządza sprawozdania finansowe firm. Dodatkowo księguje i wylicza rezerwy, rozlicza VAT, sporządza deklaracje i informacje podatkowe, fakturuje, dokonuje wycen walutowych, przygotowuje deklaracje podatkowe i sprawozdania, przygotowuje przelewy. Dobry księgowy również jest zobowiązany do aktualizowania swojej wiedzy i śledzenia nowelizacji przepisów.

 

↪ ? Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie ewidencji księgowo-podatkowej, a także obsługi kadrowo-płacowej. Atrakcyjne ceny za usługi księgowe. Możliwość dostosowania oferty pod preferencje klienta. Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt