• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Wróć do strony głównej, aby zapoznać się z ofertą

***

Wielu właścicieli firm obawia się Kontroli PIP, czyli Państwowej Inspekcji Pracy. Dlaczego? Na jakie obszary mają wpływ wyniki z przeprowadzonej kontroli?
Państwowa Inspekcja Pracy jest polskim organem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także norm dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Informacje o zadaniach tego organu znajdziemy w Ustawie o PIP z dnia 13 kwietnia 2007 roku.

Przeprowadzane kontrole w firmach mają na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania narzuconych norm prawnych. Kontrolujący sprawdzają wszystko co związane jest z pracownikami i sposobem zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie.

Miejscem przeprowadzenia kontroli jest konkretny zakład pracy. Sprawdzane są również miejsca, w którym przechowywane są dokumentacje finansowe oraz kadrowe firmy.

Istotną informacją jest to, że PIP nie ma obowiązku zapowiedzenia swojej wizyty w siedzibie kontrolowanego podmiotu.

Kontakt