• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Kodeks pracy zmiany 2022

W drugim kwartale 2022 roku mają zostać przyjęte i wprowadzone w życie nowe przepisy dotyczące kodeksu pracy. Kodeks pracy zmiany, czego powinni spodziewać się przedsiębiorcy i pracownicy?

Pracownicy zyskają prawo do możliwości wnioskowania u pracodawcy o zmianę formy zatrudnienia na bezpieczniejszą i gwarantującą przewidywalne warunki pracy po przepracowaniu m.in 6 miesięcy. Pracownicy otrzymają możliwość odbycia nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania pracy wliczanego w czas pracy.

Spore zmiany dotyczyć będą urlopów rodzicielskich, a dokładniej zasad ich udzielania oraz urlopu ojcowskiego. Wprowadzony ma zostać również nowy urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Nowością będzie też urlop ” z powodu siły wyższej” udzielany w nadzwyczajnych sytuacjach np. wypadku, w wymiarze 2 dni (16h) w roku kalendarzowym.

Pracownicy będący rodzicami dzieci do 8 lat będą mieli prawo wnioskowania do pracodawcy o elastyczną pracę np. ruchomy czas pracy czy pracę zdalną. Pracownicy Ci bez swojej zgody nie będą mogli zostać delegowani do pracy w porze nocnej, przerywanym czasie pracy czy wyjazdowej pracy.

Bardzo ważną zmianą jest jednak wprowadzenie ochrony pracownika, który korzysta z uprawnień – pracodawca nie może źle traktować pracownika, tylko dlatego ze korzysta on z przysługujących mu uprawnień np. dodatkowych urlopów.

Innymi zmianami, jakie są planowane to np.:

  • zmiany w zawieraniu umów o pracę na okres próbny,
  • wprowadzenie prawa do jednoczesnego zatrudnienia u innego pracodawcy,
Kontakt