• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Kadry i płace online

Sprawy związane z administracją pracowników oraz prowadzeniem ich akt osobowych powinny być dla pracodawcy istotną kwestią. Pracownicy dbają o prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa i to od nich zależy znacznie rozwój podmiotu.

Wielu pracodawców nie ma czasu na prowadzenie kadr i płac pracowników. Wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z kadr i płac online, które umożliwiają bezpieczne prowadzenie spraw związanych z pracownikiem.

Kadry i płace online umożliwiają:
– sporządzenie umów i dokumentów
– rozliczenie czasu pracy i naliczenie wynagrodzeń
– wyliczenie podatków, składek
– pobranie zwolnień lekarskich
– wysłanie deklaracji ZUS
– tworzenie kartotek dochodowych

Powierzenie kadr i płac w ręce osób posiadających odpowiednią wiedzę umożliwia prowadzenie firmy na wysokim poziomie oraz sprawne wywiązywanie się z obowiązków księgowych i kadrowych.

Kontakt