• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Jakie różnice można dostrzec pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym, a minimalnym?

Każdy pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie pracowników zobowiązany jest do wypłacania im należnych świadczeń tytułem wynagrodzenia.

Płaca zasadnicza stanowi podstawowy i obowiązkowy składnik ustalany na podstawie umowy o pracę. Warunki dokładnie określone są także w regulaminach zakładowych. Wynagrodzenie określone jest z reguły w stawce godzinowej lub miesięcznej. Świadczenie wypłacane jest w takiej samej wysokości w określonym terminie, pod warunkiem, że czas pracy obejmuje pełen zakres.

Wynagrodzenie minimalne to inaczej wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami. Suma kwoty, która zostanie przekazana w ręce pracownika nie może zejść poniżej minimalnej stawki za pełen etat pracy. Do wyliczenia bierze się pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia, a więc także dodatki w postaci premii, nagród, dodatków wyrównawczych itp. Jeżeli pracownikowi przysługuje odszkodowanie, to również musi zostać wliczone do wynagrodzenia.

Przepisy związane z prawem pracy ulegają ciągłym modyfikacjom, dlatego pensja pracownika nie może być jednoznacznie określona, ponieważ jej wysokość zależy od stawki godzinowej oraz sumy pieniężnej dodatków, które zawarte są w końcowej kwocie wynagrodzenia.

Kontakt