• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Jakie mogą wystąpić błędy w wypowiedzeniu o pracę?

W wielu przypadkach zdarza się sytuacja, że wręczone pracownikowi wypowiedzenie o pracę zawiera błędy. Czy wypowiedzenia o pracę sporządzone błędnie będzie skuteczne pod kątem prawnym?

Zgodnie z art. 30 §3 kodeksu pracy wypowiedzenie o pracę powinno mieć formę pisemną. Warto jednak zaznaczyć, że ustne wypowiedzenie o pracę będzie skuteczne po upływie okresu wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy o pracę przez telefon lub w rozmowie).

Jakie mogą wystąpić błędy w wypowiedzeniu o pracę?

  1. Wypowiedzenie złożone przez osobę nieuprawnioną do tej czynności.
  2. Brak prawidłowego uzasadnienia powodu wypowiedzenia o pracę (np. utrata zaufania do pracownika).
  3. Wypowiedzenie o pracę bez zastosowania przepisów ochronnych.
  4. Błąd naruszający przepisy RODO.
  5. Błąd „literówka”, który niewłaściwie wskazuje np.: dane pracownika, datę sporządzenia wypowiedzenia lub datę zakończenia okresu wypowiedzenia.

Istotnie należy zaznaczyć, że wypowiedzenie o pracę z błędami również jest skuteczne.

Kontakt