• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Jakie koszty ponosi pracodawca w przypadku urlopu macierzyńskiego pracownika?

Z urlopu macierzyńskiego skorzystać mogą osoby pozostające w stosunku pracy, którym urodziło się dziecko lub, w określonych przypadkach, osobom które dziecko przysposobiły.

Zgodnie z obowiązującym prawem urlop macierzyński przysługuje:

  • matce
  • ojcu (w ilości dni jakie nie zostały wykorzystane przez matkę)
  • członkowi najbliższej rodziny (w przypadku, gdy matka dziecka nie może zajmować się dzieckiem)
  • matce lub ojcu przysposabiającym dziecko (dziecko nie może mieć ukończonych 7 lat lub 10 lat w przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym)

 

Długość urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od liczby narodzonych lub przysposobionych dzieci. Przysługuje od dnia porodu, jednak istnieje możliwość skorzystania maksymalnie 6 tygodni przed datą porodu (konieczność złożenia odpowiedniego wniosku).

Pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim uprawniony jest do korzystania z zasiłku macierzyńskiego. Wysokość wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

 

Kto ponosi koszty zasiłku macierzyńskiego?

Środki na wypłatę zasiłku macierzyńskiego pochodzą z budżetu państwa.

Kontakt