• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Jaka jest różnica między umową o pracę a umową cywilnoprawną?

Różnica między umową o pracę, a umową cywilnoprawną dotyczy m.in. charakteru świadczonej pracy, wynagrodzenia, możliwości rozwiązania umowy czy składek ZUS.

Umowa o pracę jest umową funkcjonującą na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Oznacza to, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy w określonym miejscu i czasie. Pracodawca natomiast zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Deklaracja ta jest najsilniej wiążącą stroną stosunku prawnego, prowadzącą do nawiązania trwałej więzi prawnej między stronami umowy.

Umowa cywilnoprawna uzależniona jest od tego, czy spełnione są odpowiednie przesłanki warunkujące nawiązanie stosunku pracy. Pisma uregulowane są Kodeksem Cywilnym. Przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) poręcza, że dokona określoną czynność lub wykona oznaczone dzieło w zamian za wynagrodzenie. Kontrakt jest atrakcyjny dla przedsiębiorców, ponieważ nie muszą przestrzegać warunków obowiązujących przy zawieraniu umowy o pracę.

Oświadczenie cywilnoprawne nie może spełniać kryteriów stosunku pracy, którymi są przede wszystkim: stałe miejsce i godziny pracy, wykonywanie pracy w podporządkowaniu organizacyjnym, wykonywanie pracy za wynagrodzeniem i ciągłość świadczenia.

Kontakt