• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Czym jest i jak wystawić świadectwo pracy?

Od stycznia 2019 roku do wystawionego świadectwa pracy pracodawca dołącza także informację o okresach przechowywania dokumentacji pracowniczej, trybie jej odbioru przez pracownika oraz jej zniszczeniu w przypadku upływu okresu przechowywania. Świadectwo pracy to dokument, który potwierdza zatrudnienie u danego pracodawcy oraz zawierający pewne informacje dotyczące pracownika.

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy. Obowiązek ten nie zachodzi w przypadku nawiązania z pracownikiem nowego stosunku współpracy w ciągu 7 dni od dnia zakończenia poprzedniego.

Jeżeli termin umowy pracy kończy się, a strony nie nawiązują kolejnego dokumentu zawierającego odpowiednie warunki, to pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy bez wniosku pracownika.

Aby prawidłowo ustalić uprawnienia pracownicze w świadectwie, pod uwagę wziąć należy m.in.:

  • liczbę dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika
  • dodatkowe urlopy, uprawnienia i świadczenia
  • łącznej liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie
  • okres, za który przysługuje odszkodowanie, czas nie opłacania składek, wykonywania pracy
Kontakt