• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
Pracownik ma obowiązek informowania pracodawcy o przyczynach nieobecności w pracy. Warto zaznaczyć, że fakt iż obowiązują obecnie e-zwolnienia lekarskie to nie zwalniają one pracowników z tego obowiązku.

Pracownik powinien poinformować pracodawcę najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy. Niedopełnienie tego obowiązku może być usprawiedliwione wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach:
– zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA
– przedstawienie decyzji państwowego inspektora sanitarnego
– oświadczenie pracownika, który musiał w tym czasie sprawować opiekę nad dzieckiem do lat 8 (np. w powodu zamknięcia szkół)
– oświadczenie pracownika o chorobie niani lub opiekuna dziennego wraz z kopią zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA
– imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane m.in. przez sąd, prokuraturę, policje
– oświadczenie pracownika, który odbył podróż służbową w godzinach nocnych i nie miał możliwości skorzystania z nocnego odpoczynku

Niedopełnienie obowiązku usprawiedliwienia nieobecności przez pracownika może stanowić poważne naruszenie podstawowych obowiązków.

Kontakt