• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Jak działa w firmie Fundusz Pracy?

Fundusz Pracy – państwowy celowy fundusz, którym zarządza Ministerstwo Pracy oraz Polityki Społecznej. Środki, które zostają na nim zgromadzona, następnie są przekazywane na cele wskazane w ustawie odnośnie promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy. Pieniądze zgromadzone na tytułowym funduszu są w głównej mierze przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych. Mowa zatem o działaniach takich, jak:
– wypłacanie zasiłków dla osób bezrobotnych,
– prowadzenie prac interwencyjnych,
– prowadzenie robót publicznych,
– prowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych,
– rozwój pośrednictwa zawodowego,
– rozwój systemów informatycznych,
– prowadzenie badań rynku pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, składka na Fundusz Pracy wynosi w Polsce 2,45% podstawy wymiaru składki. Są one regulowane wraz z comiesięcznymi składkami ZUS.

Finansowanie Funduszu Pracy odbywa się ze składek przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę.

Jak działa w firmie Fundusz Pracy?
– przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnego ZUS-u,
– pracodawcy, których pracownicy zarabiają mniej nić aktualna najniższa krajowa,
– pracodawcy za pracowników, którzy ukończyli 60 rok życia, pracownice po ukończeniu 55 roku życia oraz za pracowników wracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

*****

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę główną!

Kontakt