• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Istota „Emerytury Matczynej”

Jak zapewne Państwo wiedzą, rząd wdrożył w życie nowe świadczenie, a mianowicie „Emeryturę Matczyną”, która będzie przyznawana matkom, które urodziły co najmniej czworo dzieci, a które ze względu na wychowanie swojego potomstwa, zrezygnowały z zatrudnienia, bądź nigdy go nie podjęły.

Ważną informacją jest to, iż owe świadczenie nie jest obowiązkowe ani odgórnie narzucane przez państwo. Oznacza to nic innego, jak to, że aby pozyskać świadczenie tzw. „Emeryturę Matczyną”, konieczne jest odpowiednie uzupełnienie oraz terminowe złożenie wniosku.

„Emerytura Matczyna” zacznie być wypłacana od 1 marca 2018 roku. Wynosi ona brutto 1200 zł, co po przeliczeniu daje równowartość najniższej emerytury. W sytuacji, kiedy matce przysługuje emerytura, aczkolwiek jest ona niższa od najniższej emerytury, istnieje możliwość na wyrównanie świadczenia do kwoty minimalnej.

Co do zasady owego projektu, emerytura „Mama 4 plus” przysługuje matkom, na co wskazuje już sama nazwa. Jednak w sytuacji, kiedy dzieci wychowuje ojciec, gdyż dzieci zostały przez matkę porzucone, może o „Emeryturę Matczyną” może ubiegać się również ojciec.

Zgodnie z obowiązującym wiekiem emerytalnym, świadczenie to przysługuje:
– kobietom po ukończeniu 60. roku życia,
– mężczyznom po ukończeniu 65. roku życia.

Aby móc ubiegać się o owe świadczenie emerytalne, należy przygotować:
– wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
– oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
– akty urodzenia dzieci,
– numery PESEL dzieci,
– inne dokumenty mające wpływ na przyznanie świadczenia.

Kontakt