• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Informacja pracownika o możliwościach awansu

Od lipca 2022roku weszły w życie zmienione przepisy Kodeksu Pracy. Projekt zmian w początkowej wersji  zawierał również tzw. “procedury awansu”. Czy informowanie o możliwościach awansu pracowników należy do obowiązku przedsiębiorcy?

Przepisy, które weszły w życie są w łagodnej formie i obecnie pracodawca nie został zobligowany do przedstawiania pracownikowi informacji o możliwościach awansu. Obowiązek ten wiązałby się z prowadzeniem przez pracodawcę dodatkowych formalnych dokumentów określających wszelkie normy i zasady promocji w firmie. Obecnie taka praktyka stosowana jest dobrowolnie w niektórych wielkich firmach i korporacjach.

Innymi zmianami, jakie zawiera Kodeks Pracy są informacje o płatnych przerwach w pracy, które przysługują pracownikowi w wymiarze:

  • 15 minut po przepracowaniu min. 6 godzin,
  • + 15 minut po przepracowaniu 9 godzin,
  • + 15 minut po przepracowaniu więcej niż 16 godzin.

Zmienione zostały także przepisy, które pozwalają pracownikowi na domaganie się przed sądem przywrócenia do pracy, jeśli pracodawca bezpodstawnie wypowiedział umowę na czas określony przed zakończeniem jej ważności.

Kontakt